برنامه ذخیره و به اشتراک گذاری فایل ها Google Drive v1.1.470.15
برنامه ذخیره و به اشتراک گذاری فایل ها Google Drive v1.1.470.15 ذخیره و به اشتراک گذاری تمام فایل های خود در گوگل (برنامه Google Docs با این برنامه ادغام شده است)