Wonder Zoo – Animal rescue 1.6.1
بازی نجات حیوانات Wonder Zoo یک بازی فوق العاده مناسب برای شما و کودکان شما است در این بازی از صحنه های خشن و آسیب زننده برای کودکان شما خبری نیست و فرزندان شما در نقش یک قهرمان و نجات دهنده حیوانات از دست افراد بدجنس ظاهر خواهد شد . این بازی موجب بالا رفتن عزت نفس آنها شده و به کودکانتان یاد می دهد چگونه قوی و مهربان باشند.