Angry Birds Star Wars 1.1.3  یا عصبانی پرندگان جنگ ستارگان نام بازی جدیدی از سری آنگری بیردز و شرکت ravio است که امروز برای سیستم اندروید آماده دریافت است.